herb gminy Izabelin

Ankieta podsumowująca/oceniająca współpracę pomiędzy Organizacjami Pozarządowymi a Urzędem Gminy Izabelinzbyt mała ilość środków finansowych w budżecie Urzędu na realizację projektów
trudności we współpracy z urzędnikami
skomplikowane procedury
brak wpływu NGO na kierunki polityki publicznej
brak dostępności do bieżących informacji
zbyt mała ilość programów, konkursów w których można aplikować o środki
brak na stronie internetowej gminy aktualnych informacji merytorycznych
inne (opisz poniżej, jakie)

Wypełnij poniższe pole, jeśli zaznaczyłeś inne


dobre relacje pomiędzy organizacją a urzędem
dobre merytoryczne przygotowanie urzędników do współpracy – profesjonalizm
łatwość kontaktu z pracownikiem, bezpośredni kontakt, możliwość korespondencji poprzez e-mail
przyjazne nastawienie pracowników, chęć pomocy, elastyczność, gotowość do współpracy i pokonywania trudności formalnych
duża dostępność do bieżących informacji, pomoc w ich zdobywaniu
wsparcie merytoryczno-infrastrukturalne działań (np. pomoc przy wypełnianiu wniosków/sprawozdań, udostępnianie pomieszczeń, obiektów sportowych)
organizacja spotkań służących rozwojowi współpracy urzędu z NGO
inne (opisz poniżej, jakie)

Wypełnij poniższe pole, jeśli zaznaczyłeś inne
większego wsparcia finansowego
większej liczby programów, konkursów
większej liczby spotkań integrujących miedzy NGO i przedstawicielami samorządu
szkoleń praktycznych, merytorycznych skierowanych do kadry i członków NGO
większej liczby wspólnych działań pomiędzy moją organizacją a instytucjami gminnymi
inne (opisz poniżej, jakie)

Wypełnij poniższe pole, jeśli zaznaczyłeś inne