Część I - Ankieta dotycząca przyszłego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

1. Z jaką częstotliwością powinny być odbierane poniżej wymienione odpady?

SZKŁO
worek szkło


PAPIER
worek papier


TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA
worek tworzywa sztuczne, metale i opakowania


ODPADY BIODEGRADOWALNE KUCHENNEODPADY BIODEGRADOWALNE ZIELONE
worek odpady biodegradowalne
ODPADY ZMIESZANE
śmietnik - odpady zmieszane
2. W jaki sposób powinny być odbierane poniższej wymienione odpady?

odpady zielone:choinki bożonarodzeniowe:
3. Czy odpady kuchenne powinny być zbierane razem z odpadami zielonymi?


4. Czy odpady zielone powinny być limitowane?5. Czy gmina powinna wyposażać właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki na odpady, przez co opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wyższa?


Część II - Ankieta dotycząca transportu w Gminie Izabelin

1. Którą ulicą najczęściej wyjeżdżasz z Gminy Izabelin?

2. Jakim środkiem transportu najczęściej wyjeżdżasz z Gminy Izabelin?3. Wskaż trzy najpilniejsze Twoim zdaniem działania transportowe władz gminy:

Część III - Dodatkowe informacje

Miejscowość:


Płeć:

Wiek: