UWAGA!

Pola ozanaczone gwiazdką (*) są wymagane. Formularz nie zadziała poprawnie z wyłączoną obsługą javascript w przeglądarce.

Dane WnioskodawcyOsoba kontaktowa Wnioskodawcy i jej dane kontaktowe

Dane osoby do kontaktu
Adres do korespondencji

Opis projektu i informacje o jego realizacji
Opis zaangażowania osobowego i organizacyjnego Wnioskodawcy w realizację Projektu: *


Przewidywane koszty związane z realizacją Projektu: *


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpatrzenia przez wójta Gminy Izabelin wniosku, zawarcia Umowy oraz realizacji i rozliczenia Projektu.